Strona powsta艂a z inicjatywy Pani Ewy Siemaszko oraz Pana Miros艂awa Kowzana.

Cel projektu

Celem projektu jest odtworzenie los贸w mieszka艅c贸w po艂udniowo-wschodnich wojew贸dztw Kres贸w po艂udniowo-wschodnich II Rzeczypospolitej: lwowskiego, stanis艂awowskiego i tarnopolskiego na poziomie wsi, osad, kolonii i innego typu miejscowo艣ci z najni偶szego szczebla podzia艂u administracyjnego oraz historii tych osiedli.

Uzasadnienie

Do tej pory brak jest strony internetowej, kt贸ra zajmowa艂aby si臋 najdrobniejszymi miejscowo艣ciami wszystkich wojew贸dztw Kres贸w Po艂udniowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Serwis "Strony o Wo艂yniu", prowadzony przez Pana Andrzeja Mielcarka, obejmuje jedynie wojew贸dztwo wo艂y艅skie. Ze wzgl臋du na odchodzenie ostatnich ju偶 mieszka艅c贸w Kres贸w II RP, 艣wiadk贸w 偶ycia na utraconych ziemiach, kt贸rzy dysponuj膮 wiedz膮 jeszcze nie ujawnion膮, niezwykle pilne i nieodzowne jest utworzenie strony po艣wi臋conej聽 tym terenom.

Tre艣膰

Dla poszczeg贸lnych miejscowo艣ci umieszczane b臋d膮 nast臋puj膮ce informacje, w miar臋 ich pozyskiwania: czas powstania osiedla; szkice-plany osiedli przynale偶no艣膰 do parafii r贸偶nych wyzna艅; liczbowy i imienny sk艂ad narodowo艣ciowy miejscowo艣ci, 藕r贸d艂a utrzymania; losy rodzin podczas wojny, represje, zbrodnie, udzia艂 w walkach, przemieszczenia przymusowe i spowodowane represjami, miejsca osiedlenia po wojnie w wyniku exodus贸w i ekspatriacji, Polacy pozostali w Zwi膮zku Sowieckim; infrastruktura gospodarcza, obiekty o艣wiatowe, kulturalne i 偶ycia spo艂ecznego, 艣wi膮tynie i cmentarze, zabytki oraz losy poszczeg贸lnych obiekt贸w, ewentualnie ich stan obecny; aktywno艣膰 spo艂eczna obywateli: organizacje spo艂eczne przed wojn膮, organizacje niepodleg艂o艣ciowe i samoobrona w czasie wojny. Dodatkowo w portalu b臋d膮 zamieszczane mapy lokalizuj膮ce poszczeg贸lne miejscowo艣ci, fotografie, dokumenty, szczeg贸lnie interesuj膮ce relacje by艂ych mieszka艅c贸w, artyku艂y.

殴r贸d艂a informacji

Przekazy indywidualne pisemne kierowane na stron臋 internetow膮 od by艂ych mieszka艅c贸w i ich potomk贸w oraz 艣wiadectwa ustne (nagrane lub spisane) zbierane przez wolontariuszy; relacje pisemne przechowywane przez organizacje spo艂eczne, biblioteki i archiwa, publikacje.

Przy poszukiwaniu informacji i ich zamieszczaniu nacisk b臋dzie po艂o偶ony na odtworzenie imiennego wykazu sta艂ych mieszka艅c贸w w chwili wybuchu II wojny 艣wiatowej i ich dalszych los贸w.聽 W tym celu planowane jest docieranie do by艂ych mieszka艅c贸w Kres贸w II RP i ich potomk贸w r贸偶nymi kana艂ami informacyjnymi i zach臋canie do przekazywania informacji za po艣rednictwem specjalnego kwestionariusza zg艂oszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej 鈥濳resowe miejscowo艣ci鈥. Niezale偶nie od tego sposobu pozyskiwania informacji b臋d膮 one zbierane z og贸lnie dost臋pnych 藕r贸de艂.