Aktualności

Nie dajmy zaginąć stronie "Strony o Wołyniu"!!!

 

Strona www.kresowemiejscowosci.pl

W związku z tym, że strona "Strony o Wołyniu" prowadzona przez Pana Andrzeja Mielcarka została odzyskana z archiwum usuniętego darmowego serwera firmy OF.PL SP. Z O.O. planujemy kontynuować pracę Pana Andrzeja na naszej stronie www.kresowemiejscowosci.pl - województwo wołyńskie. Województwo to, w naszym zamyśle, będzie się składało z dwóch części. Pierwsza, to odsyłacz do udostępnionego na serwerze firmy OF.PL SP. Z O.O. pod adresem www.wolynskie.pl opracowania Pana Andrzeja Mielcarka. Będzie to część archiwalna. W drugiej części chcemy w porządku alfabetycznym nanieść miejscowości województwa wołyńskiego. Będzie tam link odsyłający do części archiwalnej danej miejscowości opracowanej przez Andrzeja Mielcarka udostępniony na serwerze firmy OF.PL SP. Z O.O., i w których to miejscowościach będziemy zamieszczać najnowsze uzyskane informacje w tym temacie. Strona ta dostanie niejako swój drugi żywot, gdyż można będzie dopisywać i uzupełniać zamieszczone tam treści.

Ponieważ wymagać to będzie ogromu pracy, zwracamy się z prośbą o pomoc w utrzymaniu strony http://kresowemiejscowosci.pl. Do tej pory strona ta była tworzona społecznie, a koszt utrzymania był opłacany ze składek członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich Oddział w Pile. Dlatego zwracamy się do WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI o wsparcie finansowe przez wpłatę darowizn na konto Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Pile 78 1940 1076 3052 5618 0000 0000 z dopiskiem: darowizna na stronę kresową. Taką darowiznę, przelewając środki na podane wyżej konto, można odliczyć od podatku PIT. Liczy się każda nawet najdrobniejsza wpłata.

 

Za otrzymane już wpłaty ofiarodawcom bardzo dziękujemy!

 

Drodzy Kresowianie i WSZYSCY, którym prawda leży na sercu, wspomóżcie tę akcję. Bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Nie możemy dopuścić, by taka praca, dokumentująca m. in. zbrodnie ukraińskie, była utracona!

 

Prosimy też o nadsyłanie poprzez znajdujący się na naszej stronie "Formularz zgłoszeniowy" wszelkich materiałów dotyczących miejscowości kresowych. Musimy się bardzo spieszyć, gdyż umierają ostatni świadkowie tamtych okrutnych wydarzeń. Należy zebrać, spisując i ocalając od zapomnienia, wszelkie możliwe informacje i dokumenty.

 

TWÓRZMY WSPÓLNIE TĘ STRONĘ!

 

Za wszelkie udostępnione materiały serdecznie dziękujemy.

© 2023 kresowemiejscowosci.pl